Praktyczna Akademia Menadżera

36 900,00 

Najlepsze wzorce w zarządzaniu nastawione na wyniki.

Rozwój i wzmocnienie głównych kompetencji w procesie zarządzania:

– planowanie i podejmowanie decyzji

– organizowanie zespołów i czasu pracy

– przewodzenie i motywowanie

– kontrolowanie i monitorowanie

– innowacja i zmiana

Grupa: od 2 do 16 osób

Czas trwania: 10 dni (80h)

Termin do uzgodnienia

Opis

Zajęcia w formule stacjonarnej (10 x 8h) lub online (10 x 6h)

Główne cele szkolenia:

Kompetencje menedżerskie rzadko kiedy pojawiają się w uporządkowanym szyku. Nie jest tak, że menedżerowie planują w poniedziałek, podejmują decyzję we wtorek, organizują w środę, motywują ludzi w czwartek, a kontrolują co się dzieje w piątek i przez weekend przygotowują się do zmiany. Jest wielce prawdopodobne, że w dowolnym momencie menedżer będzie wykonywał jednocześnie kilka różnych typów działań. Na dobrą sprawę w konkretnych sytuacjach pracę kierowniczą dzieli tyleż różnic, ile łączy podobieństw. Podobieństwa przeważające w większości sytuacji to fazy procesu zarządzania. Natomiast zasadnicze różnice obejmują rozłożenie akcentów, kolejność i konsekwencje poszczególnych faz. W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, będące częścią procesu planowania, obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

 

Założenia programowe:

Całe szkolenie o nazwie Praktyczna Akademia Menadżerska składa się z pięciu sesji poświęconych praktycznemu zarządzaniu. Przeznaczone jest dla kadry zarządzającej wyższego i średnie szczebla. Osią konstrukcji tego szkolenia jest zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie oraz zarządzanie zmianą), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Może spodoba się również…