Antystres czyli eliminacja stresu i napięcia

7 380,00 

Szkolenie wykonywane jest w konwencji warsztatu z olbrzymią ilością ćwiczeń angażujących umysł, ciało i emocje. Jego autorska metoda wynika z połączenia wieloletnich doświadczeń i praktyki biznesowej psychologa, trenera, mentora i coacha.

Zadaniem uczestników w pierwszej fazie treningu jest nabycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu oraz symptomów i objawów. A w drugiej opanowanie umiejętności szybkiej relaksacji i regeneracji. W trzeciej poznanie metodologii usuwania stresu na poziomie podstawowym i zaawansowanym. W czwartej podsumowującej polega na budowaniu kompetencji zarządzania stresem.

Kształcone kompetencje:

 • poznawcze – uświadomienie własnych reakcji i zachowań w sytuacjach stresowych
 • analityczne – zdefiniowania, klasyfikacji stresorów i zrozumienia mechanizmu powstawania wewnętrznego napięcia
 • zarządzania ciałem – umiejętność kontrolowania własnych reakcji fizjologicznych, tętna, ciśnienia rozkurczowego, oddechu i napięć mięśniowych
 • relaksacji i przeprogramowania procesu myślenia w kierunku rozwiązań
 • skutecznej komunikacji w sytuacjach kryzysowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt wizerunkowy

Opis

Zajęcia w formule stacjonarnej (2 x 8h) lub online (2 x 6h) 

Moduł 1.

Czym jest stres?

Wprowadzenie do zagadnienia stresu w kontekście fragmentu filmu, dyskusja i analiza źródeł stresu.

Podział stresorów na zewnętrzne i wewnętrzne

Istota i skutki stresu – autoanaliza inwentarz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Mechanizm stresu – od bodźca (stresora) po „stan gotowości” – zasada 90/20

Dlaczego powstają „stresory”? – gdzie jest „praprzyczyna”? – kwestionariusz symptomów stresu.

Objawy/reakcje na „stresory” na poziomie fizjologicznym i psychologicznym – kwestionariusz odporności.

4 najważniejsze kompetencje osobiste w radzeniu sobie ze stresem:

 • zasilanie
 • oszczędzanie
 • odreagowanie
 • monitorowanie

Moduł 2

Typologia postaw i zachowań – autoanaliza

Jak zachowujemy się w stresie i presji

Moduł 3

Metody radzenia sobie z stresem krótkotrwałym:

Test na systemy reprezentacji – (optymalizuje i ułatwia wybór najlepszych metod)

Ćwiczenia izometryczne na siedząco przy komputerze za stołem lub biurkiem, w podróży.

Moduł 4.

Najważniejsze zasady zarządzania energią życiową i dobową

 • 8 mega ćwiczeń

Moduł 5. Efektywny trening szybkiej relaksacji i regeneracji – obszar ciała, umysłu i ducha:

Wizualizacja – mapowanie ciała

Osiem technik oddychania przeponowy, brzuszny, krzyżowy, piersiowy, gardłowy, nosowy, płucny i tzw. czaszkowy

Trening autogeniczny z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej

Ćwiczenia odreagowania ruchem i głosem

Praktyczne zasady i wskazówki:

 • Wojownika
 • Maratończyka
 • Ruchu
 • Einsteina
 • Kota
 • Humoru
 • Regeneracji

Moduł 6

Stres zawodowy stopień I – konkretne sytuacje uczestników:

ćwiczenia z sytuacjami stresującymi na bazie doświadczeń uczestników

konkretne przypadki

praca z kwestionariuszami

Moduł 7

Metodologia pracy z sytuacjami stresującymi na poziomie umysłu. Analiza z poziomu 4 perspektyw:

 • moja
 • drugiej strony
 • świadka
 • alternatywna

Moduł 8

Mapa kolorystyczna ciała

 • mapowanie procesów stresu

Moduł 9.

Stres zawodowy stopień II – konkretne sytuacje uczestników:

Ćwiczenia z sytuacjami stresującymi na bazie doświadczeń uczestników – konkretne przypadki – praca z kwestionariuszami auto obserwacyjnymi

Moduł 10.

Inwentarz sposobów radzenia sobie ze stresem uzyskanych na szkoleniu

Zarządzanie energią:

 • fizyczną
 • emocjonalną
 • umysłową
 • duchową

 

Może spodoba się również…