Pakiet VIP – 12 konsultacji indywidualnych + 2 kursy online + 1 ebook + zestaw 16 testów

6 750,00 

Konsultacje indywidualne (online) z Robertem Busztą – 12 spotkań po 90 min = 18 h

W pakiecie VIP kursy online i ebook oraz zestaw testów:

  • Profesjonalny kurs do nauki szybkiego czytania (pdf. + wideo)
  • Jak szybko czytać książki specjalistyczne (wideo)
  • Ebook: Czytaj książki tak szybko, jak myślisz

Testy:

  • Testy (16 szt.) sprawdzające szybkość i rozumienie czytania (pdf.)

Opis

ZAJĘCIA 1

1. Quiz
2. Pomiar prędkości wyjściowej i rozumienia:
– test
– tabele wyników
– prędkość wyjściowa i określenie celu kursu

3.Ogólne wprowadzenie

– spis treści

4. Rytm czytania

5. Metronom

6. Plan pracy
7. Tabela prac domowych

ZAJĘCIA 2

1. Rozumienie tekstu:
– pomiar prędkości i rozumienia
– tabele wyników

2. Czynniki i aspekty rozumienia
3. Pole widzenia:
– słupki
– piramida

– ramka
4. Pole widzenia:
– kropka

– wyrazy – liczby
5. Rozumienie tekstu:
– pojemność uwagi
– tablice Szulca

ZAJĘCIA 3
1. Efektywność czytania:
– pomiar prędkości i rozumienia
– tabele wyników
2. Przestawialność uwagi

3.Pole widzenia:
– kropka

– tablice Szulca
– wyrazy – liczby

4. Fonetyzacja

ZAJĘCIA 4

1.Rozumienie tekstu

-percepcja

2. Pole widzenia:

– kropka
– tablice Szulca

– wyrazy – liczby
3. Fiksacja oka, techniki wskazywania

4. Regresja:
– linie

ZAJĘCIA 5
1. Rozumienie tekstu:
– organizacja czytania (miejsce i pozycja)
– dwie strategie czytania (całościowa i selektywna)

2. Pole widzenia:
– kropka
– z tablicami Szulca (porządkowanie)

3. Pojemność uwagi

– z tablicami Szulca (szablony)

– wizualizacja

4. Organizacja czytania:

-miejsce do pracy

-pozycja przy czytaniu

ZAJĘCIA 6
1. Test na prędkość i rozumienie czytania:
– tabele wyników
2. Rozumienie tekstu:
– antycypacja
– brakuje słów

3. Pole widzenia:
– kropka
– tablice Szulca
4. Pojemność uwagi

5. Regresja:
– licz litery
– homofonia

ZAJĘCIA 7
1. Test na prędkość i rozumienie tekstu:
– pomiar prędkości
– tabele wyników
2. Antycypacja:
– brakuje słów

3. Postrzeganie:
– do pary

4. Pole widzenia:
– kropka
– z tablicami Szulca
– wyrazy – liczby

5. Pojemność uwagi

-tablice szulca (szablony)

ZAJĘCIA 8
1. Test na prędkość i rozumienia czytania:
– pomiar prędkości
– tabele wyników
2. Rozumienie tekstu:
– antycypacja: brak liter

– do pary

3. Pole widzenia:
– kropka
– z tablicami Szulca (porządkowanie)
– wyrazy – liczby
4. Regresja:
– licz litery
– homofonia
– linie
– figury

5. Wizualizacja

ZAJĘCIA 9
1. Test na prędkość i rozumienie czytania:
– tabele wyników
2. Rozumienie tekstu:
– nie pasujećw.
– postrzeganie; do pary

– liczby z kartką
3. Pole widzenia:
– kropka
– z tablicami Szulca
– wyrazy
4. Regresja:
– homofonia
– linie
– figury
5. Zasady słowotwórstwa:
– przedrostki

ZAJĘCIA 10
1. Test na prędkość i rozumienie czytania:
– tabele wyników
3. Rozumienie tekstu:
– do pary
– liczby z kartką
4. Pole widzenia
– kropka
– z tablicami Szulca (porządkowanie)

– wyrazy – liczby
5. Regresja:
– homofonia
– linie
6. Zasady słowotwórstwa:
– przyrostki

ZAJĘCIA 11
1. Test na prędkość i rozumienie czytania: – tabele wyników
2. Rozumienie:
– do pary
– liczby z kartką

3. Pole widzenia:
– kropka
4. Pojemność uwagi:
– tablice Szulca
5. Zasady słowotwórstwa:

– rdzenie

ZAJĘCIA 12
1. Test na prędkość i rozumienie czytania: – tabele wyników
2. Omówienie uzyskanych wyników
3. Podsumowanie kursu – podręcznik

4. Wskazówki na przyszłość