Finanse dla niefinansistów

Szkolenie oparte o planszową symulację biznesu

Jak sprawić, by menadżer niefinansista w krótkim czasie nabył niezbędną wiedzą w zakresie finansów i potrafił wykorzystać ją w praktyce? Potrzebne są metody wykraczające poza schematy myślenia o przedsiębiorstwie.

Zapraszamy na szkolenie z wykorzystaniem gry biznesowej pozwalającej w ciągu dwóch dni zdobyć wiedzę, której tradycyjne przyswojenie jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Wszystko to dzięki skondensowanej formule gry symulacyjnej, która odzwierciedla rzeczywistą sytuację w gospodarce wraz z obowiązującym prawem finansowym.

W czasie dwóch intensywnych dni nauczysz się myśleć i działać ekonomicznie (rentownie), optymalizować działania, racjonalizować procesy, zwiększać produktywność i obniżać koszty. Poznasz „menedżerskie” podejście do finansów i nie umrzesz z nudów.

Jeśli wiesz już, że bez tych kompetencji nie osiągniesz sukcesu przyjdź na szkolenie „FINANSE DLA NIE FINANSISTÓW”, które poprowadzą Jerzy Niewiński i Robert Buszta. To jedyne takie szkolenie w Polsce, dzięki niemu zyskasz przewagę konkurencyjną.

Przebieg gry:

 • Przeprowadzenie symulacji Business Manager™ trwa dwa dni. Uczestnicy symulują pracę przedsiębiorstwa i obserwują rezultaty swoich działań analizując odpowiednie wskaźniki ekonomiczne.
 • Symulacja przedstawia model, w którym przez wiele lat przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze i przynosiło duże zyski. W ostatnim okresie uwarunkowania ekonomiczne zmieniły się. Głównie z powodu wzrostu konkurencji i zyski firmy wyraźnie zmniejszyły się.
 • Uczestnicy symulacji, jako zespół menedżerów jest zmuszony do działań ochronnych swojej firmy. Zadaniem jest ponowne doprowadzenie firmy do sukcesu.
 • Od samego początku symulacji skala przedsięwzięcia jest wyraźnie widoczna dzięki przydziałowi konkretnych aktywów do poszczególnych sekcji /departamentów przedstawionych na planszy.
 • Dyskutowane są oczekiwania akcjonariuszy/właścicieli oraz stopień ich zaspokojenia dzięki analizie odpowiednich wskaźników, np. zysk, rentowność, stopa zwrotu kapitału.

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy dowiedzą się, jak działa przedsiębiorstwo,
 • dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy
 • dowiedzą się, jak buduje się strategie
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa, identyfikują własną rolę w nim i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów firmy,
 • zrozumieją oraz nauczą się „czytać” i stosować wskaźniki –RZiS, Bilans, ROS, ROA, ROE, Cash-Flow, BEP i inne
 • poznają i zrozumieją zarządzanie zasobami (finansami) w przedsiębiorstwie
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy.
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości uczestnicy doskonale się bawią i integrują

Korzyści dla uczestników z gry:

 • symulacja wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników
 • realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz – dzięki temu uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych.o Dlaczego? – Bo nie ponoszą konsekwencji ewentualnych błędów – w końcu i na szczęście to tylko gra!o Co dzięki temu zyskują?! Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce – tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy w „realu”. Tak, aby budować i usprawniać!
 • symulacja jest elementem integracyjnym – buduje zespół, jednoczy wokół wspólnych celów
 • symulacja kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe
 • symulacja jest elementem wzmacniającym postawy pracownicze
 • w trakcie symulacji uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości

Czas trwania: 16 godzin (2 dni)

Zapisy