Nauka

Budowanie partnerstwa między środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami w celu wykorzystania naukowych osiągnięć w kreowaniu takiego sposobu prowadzenia biznesu, który będzie odpowiedzią na stale zachodzące zmiany na świecie.

Wprowadzenie do nauki skutecznych techniki efektywnego przyswajania i studiowania informacji oraz rozwinięcie postaw i zachowań pro-biznesowych.