Fundacja Impuls dla Biznesu i Nauki

MISJA

Rozwój biznesu w Polsce oparty o innowacyjność i kompetencje przywódcze i managerskie wyznaczane przez aktualne, światowe trendy w zarządzaniu.