Fundacja Impuls dla Biznesu i Nauki

NASZA MISJA

Wspieranie rozwoju biznesu w Polsce poprzez innowacyjność i przywództwo oparte na globalnych trendach zarządzania.

Stawiamy na edukację i kreatywność jako fundamenty przedsiębiorczości, które pozwolą na trwały i zrównoważony rozwój.

Dążymy do budowania partnerstwa między nauką a biznesem, aby skutecznie wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe w procesie kreowania przyszłości biznesowej.

Naszym celem jest tworzenie takich modeli biznesowych, które będą elastyczne i gotowe na wyzwania, jakie przynosi dynamicznie zmieniający się świat.