Bądź najlepszym PROFESOREM dla swojego DZIECKA – online

396,00 

Celem webinarów
jest zintegrowanie najnowższej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu podczas uczenia się oraz stosowania zdobytych informacji w praktyce, by jak najlepiej wykorzystać własne zdolności w procesie uczenia dziecka.

Korzyści:
Po ukończeniu cyklu webinarów będziesz wiedział/a:

 • jak można przyspieszyć kilkukrotnie proces przyswajania wiedzy
 • jak uczynić naukę Twojego dziecka, bardziej skuteczną i efektywną
 • jak być dla niego autorytetem w roli profesora

Metody szkolenia:
Realizacja programu oparta jest na metodologii treningu partycypacyjnego. Metoda ta jest uważana za najskuteczniejszą przy rozwijaniu umiejętności i wiedzy. Podstawowym założeniem treningu partycypacyjnego jest stwierdzenie, że najefektywniejsza nauka odbywa się poprzez działanie i doświadczenie indywidualne w procesie kształcenia. Cały proces dydaktyczny opiera się na ponad 30-letnim doświadczeniu autora i ponad 100 tys. zadowolonych absolwentów jego szkoleń.

Kategoria:

Opis

Cykl 8 zamkniętych webinarów

Bądź najlepszym PROFESOREM dla swojego DZIECKA

(Czas trwania 4 miesiące)

Program: 
Cykl webinariów obejmuje cztery główne bloki tematyczne: 
Najefektywniej angażująca półkukle mózgowe technika notowania – mapy myśli  (2 webinary po 90 minut w formule – minimum teorii, maksimum ćwiczeń + sesja pytań i odpowiedzi)

 • zasady sporządzania map myśli
 • rozbudowanie i zastosowanie map myśli
 • mapy myśli w nauce

Efektywne techniki zapamiętywania – mnemotechniki (2 webinary po 90 minut w formule – minimum teorii, maksimum ćwiczeń + sesja pytań i odpowiedzi)

 • reguły pamięci, zapamiętywanie poprzez powtarzanie
 • trwałość pamięci w trakcie nauki – mnemotechniki
 • trwałość pamięci po zakończeniu nauki

Techniki Szybkiego Czytania (2 webinary po 90 minut w formule – minimum teorii, maksimum ćwiczeń + sesja pytań i odpowiedzi)

 • definicja czytania
 • diagnoza czynników utrudniających szybkie czytanie,
 • zaawansowane techniki coraz szybszego czytania
 • ćwiczenia motywacyjne
 • korzyści  z szybszego czytania

Techniki pracy z tekstem i studiowania informacji (2 webinary po 90 minut w formule – minimum teorii, maksimum ćwiczeń + sesja pytań i odpowiedzi)

 • organiczna technika pracy z tekstem – przygotowanie, zastosowanie, podsumowanie
 • przeczytasz 200- 300 stron książki popularno – naukowej w  90 minut i sporządzisz notatki (od ogółu do szczegółu) z jej treści.